Új, vagy hat hónapnál nem régebbi rendszerek tisztítása

 A Sentinel X300 adalékot új, és hat hónapnál nem régebben üzemelő központi fűtési rendszerek tisztítására lett kifejlesztve. Hatékonyan eltávolítja a forrasztószer maradványokat, a zsírokat, az olajos szennyeződéseket, az iszapot és a rendszer összeszerelésekor keletkező törmeléket.

A Sentinel X300 nedvesítőszereket és diszpergálószereket tartalmaz a folyasztószer maradványok, a zsíros és olajos szennyeződések és a vízben levő szuszpendált szilárd anyagok átmosással történő eltávolítására.

A Sentinel X300 passziválja a rendszerben levő fémfelületeket és segít megakadályozni a rézlerakódást, ami gyakran okoz komoly lyukkorróziót a radiátorokban.

A Sentinel X300 egy semleges készítmény amely minden közvetett típusú fűtőrendszerben alkalmazható, beleértve azokat is, amelyekben alumínium alkatrészek találhatók.

Adagolás

 A Sentinel X300-at a rendszer térfogatát figyelembe véve 1 %-os mennyiségben kell hozzáadni a fűtési rendszerben levő vízhez; ez azt jelenti, hogy a rendszerben levő minden 100 liter vízre 1 litert kell belőle számolni. Ha a rendszer új, az adalékot az első feltöltéskor kell alkalmazni. A legjobb eredmény akkor érhető el, ha a vizet 1-2 órán keresztül, maximum 48 óráig keringetjük a rendszerben a normál üzemi hőmérsékleten. Ha a vizet nem lehet felmelegíteni, akkor ezt a keringetési idő meghosszabbításával kell kompenzálni. Ekkor az adalékot minimum 24 órán keresztül, de egy hetet meg nem haladó ideig kell a rendszerben cirkuláltatni.

A rendszerből a vizet le kell engedni, újrafeltöltés előtt át kell mosni, és Sentinel X100 inhibitorral vagy inhibitort tartalmazó Sentinel X500 fagyásgátló adalékkal kell kezelni.

Beadagolás a fűtőrendszerbe

Nyitott rendszerek: a beadagolás történhet a tágulási tartályon keresztül, vagy a Sentinel adagolóedény alkalmazásával.

Zárt rendszerek: Ha a rendszer üres, akkor a termék a rendszer bármilyen kényelmesen hozzáférhető pontján beadagolható feltöltés előtt. Ha a rendszer tele van, használják a Sentinel adagolóedényt a feltöltőkörön, vagy más hozzáférési ponton történő beadagoláshoz.

Alkalmazás

  1. Adjunk a fűtési rendszerhez annyi Sentinel X300-at, hogy kb. 1 %-os oldata alakuljon ki. Ha a rendszer új, az adalékot az első feltöltéskor kell alkalmazni. Egy 1 literes palack megfelelő kezelést biztosít egy tipikus háztartási rendszer számára, amely melegvíztároló tartályt és radiátorokat tartalmaz. Túladagolása nem okoz problémát.A termék beadagolása történhet a hidegvíz betáplálásnál, vagy egy radiátoron keresztül is. Zárt rendszerek esetében, ha rendelkezésre áll a Sentinel adagolóedény, akkor a vegyszer a feltöltőkörön keresztül is beadagolható.
  2. Működtessük a rendszert 1 – 2 órán keresztül üzemi hőmérsékleten, meggyőződve arról, hogy minden radiátorszelep nyitott állapotban van. A termék akkor is megfelelő tisztítást biztosít, ha a víz hideg marad, de akkor a tisztítás időtartamát 24 órára meg kell hosszabbítani.
  3. A Sentinel X300-at, vagyis azokat a szennyeződéseket, amelyeket „stabilizált”, teljesen el kell távolítani a központi fűtési rendszerből annak alapos és hatékony leürítésével és átmosásával.
  4. Kapcsoljuk ki a szivattyút és a kazánt úgy, hogy megszakítjuk azok áramellátását.
  5. Gondosan ürítsük le a rendszert.
  6. Töltsük fel azt friss vízzel.
  7. Kapcsoljuk vissza az áramot és keringessük a vizet 10 percen keresztül.
  8. Nyissuk ki az ürítőcsapokat, és engedjük a rendszerben levő vizet a csatornába a keringetőszivattyú folyamatos működtetése mellett. Megjegyzés: Biztosítani kell, hogy a feltöltőtartályban a vízszint elég magasan maradjon ahhoz, hogy ne juthasson levegő a rendszerbe.A rendszerben levő szennyezőanyagok teljes eltávolításához fontos elérni, hogy rendszerből kijövő víz ugyanolyan tiszta és színtelen legyen, mint a hálózati víz. Ha nem ez a helyzet, a rendszert ismét meg kell tölteni friss vízzel és a műveletet meg kell ismételni.
  9. Töltsük fel a rendszert ismét, és adjunk hozzá Sentinel X100 inhibitort, vagy Sentinel X500 inhibitort tartalmazó fagyásgátlót.

 

Biztonságtechnikai előírások

 A hátlapon megadott információk lehetővé teszik a megfelelést az „Egészségre veszélyes anyagok szabályozása” (1989) című jogszabályban megadott követelményeknek. Kérésre a termék biztonsági adatlapját rendelkezésre bocsátjuk.